Tři mušketýři

8. srpna 2012 v 13:03 | Papája |  Čtenářský deník
Alexandre Dumas st.

- rychlý děj, který jde přímo k věci
- bez popisu prostředí a postav. 17. století
- historický román bez historie
- francouzský romantismus

Mladý gaskoňský šlechtic d'Artagnan přijel do Paříže s doporučujícím dopisem pro pana de Tréville, dobrého přítele jeho otce, aby mu pomohl stát se mušketýrem. O dopis byl okraden neznámým mužem a několika muži potlučen. Neblaze se setkal s třemi mušketýry, s tichým sličným Athosem, obrovským upovídaným Porthosem a raněným Aramisem, kteří si s ním vyjednali souboj. Místo třech bojů se ale s nimi dal dohromady proti nepřátelským kardinálovým přívržencům (pochopové kardinálovi, mužové kardinálovy osobní stráže). Dostává se k panu de Trévillovi bez dopisu, ten ho chtěl zprvu odbýt a později dát doporučující dopis do výcvikové školy, ale když se dozvěděl o jeho skvělém výkonu, vztáhl nad něj ochrannou ruku. Tři mušketýři i d'Artagnan dostali peníze od krále a stali se z nich dobří přátelé. (str. 28)"A teď, pánové" zvolal d'Artagnan, "všichni za jednoho a jeden za všechny - to budiž nyní naším heslem! Od této chvíle nastává nám stálý rozbroj s kardinálem!"

Milord vévoda z Buckinghamu - vznešený, bohatý, statečný a odvážný ministr krále anglického, Karla I., který miloval královnu, od ní dostal jejích 12 sponek, které dostala k zásnubám. Kardinál namluvil králi Ludvíkovi XIII., aby si je královna vzala na ples. A tak d'Artagnan zachránil situaci, když se vydal se svými druhy pro královniny sponky do Londýna. Získal jich pouze 10, ale 2 další nechal speciálně udělat, takže královna jich měla na plese všech 12 a kardinál Richelieu byl rozzuřen. D'Artagnan dostal za své cenné služby prsten od královny a musel vyjet na cestu s Planchetem, aby našel po cestě ztracené druhy a jejich služebníky. Jako prvního nalezl v hostinci zraněného Porthose se sluhou Mousquetonem. Nešťastného Aramise, který se chtěl stát duchovním, rozzářil dopis od komorné od poslíčka d'Artagnana. Athose nalezli se svým druhem zavřeného ve sklepě, kde se skrývali před nepřáteli. Od de Tréville dostali další peníze. V chrámu se Porthos setkal s paní prokurátorovou, která mu po žárlivé scéně dovolila přijít k ní domů jako její bratranec. D'Artagnan se utkal se svými druhy proti Angličanům. Lorda Wintera, švakra rusovlasé Milady Clarickové, nechal žít. Do rusovlásky se zamiloval, ta ale milovala hraběte de Wardese a d'Artagnana jen využívala. On proto chce zabít soka a pomstít se jí. K tomu mu pomohla její komorná Ketty, která d'Artagnana milovala. D'Artagnan při souboji s ní jí roztrhl šaty a uviděl na rameni lilie, znamení hanby vypálené katem. Do této ženy, Anny de Bueil, byl Athos dříve zamilovaný. D'Artagnana si zavolal kardinál Richelieu, který ho chtěl učiniti praporečníkem. Ten ale odmítl a se svými druhy se vypravil do pole. Athos se setkal se svoji bývalou milou a odebral od ní lístek s obsahem
V hospodě se vsadili, že vydrží hodinu a nasnídají se v nepřátelských hradbách Rochellských. Účelem sázky bylo promluvit si o dalších plánek, o Athosovu setkání s milady, o jejím spolčení s kardinálem, jejich plánovanou vraždou anglického vévody z Buckinghamu a o lístku, který milady od kardinála dostala (str.: 131, 198):

"Nechť majitel tohoto listu cokoli vykonal, učinil to na rozkaz můj a ve prospěch státu.
3. prosince 1627 Richelieu."

D'Artagnan se rozhodl prodat démantový prsten od královny za sedm tisíc livrů, pro záchranu vévody z Buckinghamu. D'Artagnan se pak po velkém boji na hradbě Saint-Gervais stal mušketýrem. Od teď všechny čtyři mušketýry budou považovat za kardinálovy stoupence. Aramis napsal dva dopisy - jeden pro pana Wintera, aby se měl na pozoru před svou švakrovou, a druhý sestřence Marii Michonové. Baron Winter se o svoji švagrovou postaral v Anglii, kde ji uvěznil. Marie Michonová dopis sdělila, v jakém klášteře je paní Bonacieuxová držena.
V boji se měšťané chtěli vzdát nepříteli, ale později byli popraveni. Uvězněná hanebnice Charlotta Backsonová byla díky velké lži a obelhání strážce Feltona zachráněna z Winterova vězení. Felton, který jí věřil, se chtěl pomstít a vévodu Buckinghama zabil. Milady se dostala do kláštera, kde byla schována paní Bonacieuxová, obelhala ji a otrávila. D'Artagnan přijel se svými druhy při jejím posledním dechu. Milady zatím utekla, ale mušketýři ji našli a odsoudili za její činy smrti. Nechali ji popravit na břehu řeky Lys.
Kardinál Richelieu předal d'Artagnanovi , jež měl miladin papír (viz.výše modře napsáno), patent, který uděloval hodnost a tak se d'Artagnan stal poručíkem u mušketýrů, protože jeho druhové odmítli. Dokonce i opustili službu - Porthos se oženil s ovdovělou paní Coquenardovou, Aramis vstoupil do kláštera a Athos odešel spravovat své dědictví. D'Artagnan se po třech soubojích s Rochefortem smířil a pan Bonacieux byl díky kardinálovi zaopatřen na celý život.

DUMAS, Alexandre st. Tři mušketýři. Zpracoval Louis Clément. Praha: Nebeský a Beznoska, 1921.
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.